นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สวัสดีผ่าน Blog

Ico48
อำไพรัตน์ สุทธินนท์ [IP: 192.168.74.175]
11 ตุลาคม 2550 11:02
#28

ขอบพระคุณท่านอธิการที่กรุณาสละเวลาติดต่อสื่อสารกับชาว ม.อ. ผ่านทางอีเมล์ตลอดมาทั้งๆ ที่งานบริหารล้นมือ แต่ท่านก็ได้รวมการสื่อสารเช่นนี้ไว้ในงานบริหารของท่าน

ขอบพระคุณค่ะ

อำไพรัตน์ สุทธินนท์

เนื้อหาเต็ม: สวัสดีผ่าน Blog