นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ตอนที่ 10 กิจกรรมนักศึกษา (ต่อ)

Ico48

พยบ.6  รหัส 21...รายงานตัวค่ะ  เห็นราก ต้น ใบ เห็นดอกศรีตร้งครบแล้ว  2-4  พ.ค.51นี้ อยากคุยกับคนเขียนแล้วซิ  มีโอกาสหรืเปล่า   อดใจรอ...