นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เตรียมตัวออกเดินทางไปภูเก็ต(ตอนที่1)

Ico48

ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะ 

เที่ยวเผื่อด้วย