นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โปรแกรมป้องกันการเข้าเว็บ จำกัดเวลาการใช้งานอินเทอร์เน็ต (ฟรี)

Ico48

ตอบ คุณตั้ม
บล็อกการใช้โปรแกรม Web Browser แบบอนุญาติให้ใช้เป็นช่วงเวลาได้เลยครับ (ดังภาพประกอบ)

ท่านใดนำไปใช้แล้วได้ผล บอกบ้างนะครับ :-)