นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โปรแกรมป้องกันการเข้าเว็บ จำกัดเวลาการใช้งานอินเทอร์เน็ต (ฟรี)

Ico48

ตอบ คุณบุญศิริ
ของ ICT ยังไม่เห็นมีนะครับ แต่ถ้าเป็นของบริษัทขาย มีหลายตัวครับ แล้วแต่กระเป๋าตังค์ หนักไม่หนักครับ