นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สักวัน share ต้องยิ่งใหญ่

Ico48

หมันๆๆ...ชอบกันนิ  "เดินทีละก้าว กินข้าวทีละคำ ทำทีละอย่าง"

"กินข้าวทีละคำ" จาได้ไม่สำลัก