นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ก้าวใหม่ของ e-Learning ใน ม.อ.

Ico48
อภิรัตน์ [IP: 192.168.100.112]
22 เมษายน 2551 13:42
#27300

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขฯ คณะพยาบาลศาสตร์ ก็กำลังจะเริ่มศึกษาเพื่อจะนำ Moodle มาใช้ช่วยเสริมการจัดการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา

ตามมาเพื่อหาความรู้เหมือนกัน ครับ