นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 หลักการเขียน blog

Ico48

เคยทำผิดกฎข้อ ๒ โดยไม่ตั้งใจค่ะ...แบบว่ากลับไปแก้คำผิด แล้วเพิ่มรายละเอียดข้อความให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้นค่ะ....-_-"  คราวหลังจะระวังค่ะ

เนื้อหาเต็ม: หลักการเขียน blog