นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เค ซีรีย์ตอนที่ 8

Ico48

มายกมือ..อีกคนที่ติดตามอิมซังอ๊กคร้าบ.หนุกแลมีสาระ....ก๊ากก

 

เนื้อหาเต็ม: เค ซีรีย์ตอนที่ 8