นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 KM Toolkits

Ico48
มาลงชื่อไว้ก่อน ยังตามไปอ่านใน link ที่ลงไว้ไม่ได้เลยครับ
เนื้อหาเต็ม: KM Toolkits