นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 KM Toolkits

Ico48
muffin [IP: 145.99.244.98]
03 April 2008 02:27
#26178
  • ทั้ง OM, KM และ CM ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่แต่อย่างใด หากแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือ การนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน ทำได้อย่างไร ต่างหาก ;) เคยมีอาจารย์ท่านนึงสอนว่า เวลาจะนำองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการใช้ร่วมกันนั้น เราต้องศึกษาถึงแก่นขององค์ความรู้นั้นๆ เพื่อให้เข้าใจหลักทฤษฎีของมันอย่างถ่องแท้ซะก่อน เพื่อให้การนำมาประยุกต์ใช้นั้นถูกต้องเหมาะสมค่ะ...ลองตาม  link ใน blog นี้กันดูนะคะ.... ;)
  • เวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะ คุณ NoRain เผื่อจะช่วยแก้โรคอยา่กรู้โน่นอยากรู้นี่ (นอกเหนือจาก thesis ของตัวเอง) ได้ชะงักนัก ด้วยความปรารถนาดีจาก..... (ฮาา)
เนื้อหาเต็ม: KM Toolkits