นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 KM Toolkits

Ico48

มาลงชื่อก่อนค่า   ......เดี๋ยวจะหาว่าไม่รักจิง อิอิอิ 

เนื้อหาเต็ม: KM Toolkits