นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จิตวิทยา เเละความเป็นตัวคุณ

Ico48

ข้อหนึ่ง ตอบ  แมงมุม

ข้อฉอง ตอบ คนตาบอด

ข้อฉาม  ตอบ ปู

ข้อฉี่  ตอบ  ทะเล

 

ไปอ่านฉาเหลยดีกว่า.....