นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จิตวิทยา เเละความเป็นตัวคุณ

Ico48

ข้อหนึ่ง   ตอบ   แมงสาบ
ข้อสอง   ตอบ   คนแก่
ข้อสาม   ตอบ   หอย
ข้อสี่        ตอบ  ป่าไม้

เป็นแบบทดสอบที่น่าสนใจ  อะไรที่ไม่เคยคิด ก็เริ่มหันมาคิดมากขึ้น