นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สร้างภาพ

Ico48
นกนางแอ่น [IP: 192.168.100.112]
27 มีนาคม 2551 14:57
#25762
ร้ากเด็กวัยไหนเอ่ยหรือรักไปโหม๊ด
เนื้อหาเต็ม: สร้างภาพ