นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โครงการ "พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน"

Ico48
กิตติวรรณ ด้วงศรีทอง [IP: 192.168.100.112]
26 มีนาคม 2551 17:16
#25663

คณะการแพทย์แผนไทย นำไปประชาสัมพันธ์ให้แล้วเช่นเดียวกันค่ะ