นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แบบทดสอบแก้เครียด เกี่ยวกับการตัดสินใจ (แบบกวนๆ)

Ico48

หลังจากวนไปวนมาอยู่ที่หัวแกะ (ข้อ 13) หลายรอบ เลยต้องตั้งใจใหม่ เปลี่ยนทาง
และแล้วก็ได้กินกะละแมซะที  ... โล่งอก ...

กวนจริงๆๆ... ฮิฮิ