นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แบบทดสอบแก้เครียด เกี่ยวกับการตัดสินใจ (แบบกวนๆ)

Ico48

คุณเป็นคนที่ ข้อ 13 มากๆ

เพราะเราเวียนหัวตาลาย  ข้อ 16 แล้ว ข้อ 16 เล่า

555....(ไม่ใช่ข้อ)

ชอบมากมายจ้ะ...