นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คนไทยไม่ต้องขอวีซ่าใน 19 ประเทศ

Ico48

เท่าที่ดูกฏระเบียบ ไม่ได้บังคับนะครับ แต่ควรจะขอไว้  เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา ทราบว่า เรากำลังเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทย .. กรณีที่เกิดเรื่องใดใด ขึ้น จะได้มีหลักฐานอ้างอิง ว่าผู้บังคับบัญชารับทราบแล้ว