นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คนไทยไม่ต้องขอวีซ่าใน 19 ประเทศ

Ico48

ฟังจากหลายคนที่เคยไปเกาหลีมา .. เค้าว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆ .. ดังนั้น ถ้าจะไปควรเตรียมเอกสารให้พร้อม เช่น หนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ/พนักงาน (ภาษาอังกฤษ) ที่ออกโดยมหาวิทยาลัย หรือหนังสือขออนุมัติเดินทางออกนอกประเทศ และพูดคุยกับทัวร์ในสิ่งที่ต้องปฏิบัติ เพื่อความถูกต้องในการตรวจสอบเอกสาร ครับ