นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คนไทยไม่ต้องขอวีซ่าใน 19 ประเทศ

Ico48

แล้วที่เค้าบอกว่า เกาหลี เนี่ยถ้า ต.ม. เค้ามองหน้าเรา

แล้วบอกว่าไม่ให้เข้า ก็คือทำอะไรไม่ได้อดเข้าประเทศโดยไม่ฟังเหตุผลไดเลยจริงหรือเปล่าคะ

 

โดยเฉพาะ หญิงไทย น่ะคะ แอบกังวลเล็ก ๆ

เพราะกำลังจะเหิรฟ้าไปเกาหลีไวไว นี้