นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คนไทยไม่ต้องขอวีซ่าใน 19 ประเทศ

Ico48

ขอบคุณที่ช่วยย้ำเตือนนะก้าฟฟฟฟฟฟฟฟฟพี่เอสุดเลิฟ

ขนาดน้องทำเรื่องนี้อยู่บางทียังลืมเลย สงสัยต้องกลับไปท่องใหม่

;-)---น้องยาม