นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ใส่รูปถ่ายประจำ blog

Ico48
Kon1Kon (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
26 พฤศจิกายน 2550 11:43
#2524
ขอบใจจ้า น้องอุโยะ..P...
เนื้อหาเต็ม: ใส่รูปถ่ายประจำ blog