นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ในวันที่สุดแสนอารมณ์ดี และโลกนี้ กล้มกลม

Ico48

ตามมาดูผาเหยียบเมฆ ตอนกลางวัน หลังจาก ชมจันทร์ไปแล้วในบันทึกโน้น

สวยจริงๆ เลย  ว่าแต่จะมีกำลังใจเดินไปจนถึงหรือเปล่า  ชักไม่แน่ใจ
ยังไม่เคยไปเลย  ปุกปุย  ไปจะไปเมื่อไหร่ ส่งเสียงมาบอกด้วย เผื่อว่าจะพลอยไปกัน