นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บันทึกไว้เตือนใจตัวเอง

Ico48

ได้อ่านและเห็นภาพแล้ว.. ทำให้มีกำลังใจสู้ต่อค่ะ ในบางครั้งที่อาจจะรู้สึกท้อแท้บ้าง!!!