นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การสอบกลางภาค ... ตอนที่ ๒

Ico48

เรื่องการแต่งกายนักศึกษามาเข้าสอบ ได้หารือในที่ประชุมผู้บริหารคณะ แล้วครับ   มีมติเห็นชอบไม่อนุญาตเสื้อ shop เข้าสอบ  ซึ่งได้รับความเห็นจากตัวแทนนักศึกษาว่าสมควรปฏิบัติเช่นนั้นด้วยครับ

 ส่วนการแต่งกายของนักศึกษา ป.โท-เอก  กรรมการบัณฑิตศึกษาก็จะไปร่างระเบียบการแต่งกาย เพื่อให้ใช้ทันสอบครั้งนี้ด้วยครับ

ก็คงจะเป็นวาระให้กรรมการคณะฯ พิจารณาอีกต่อไปครับ แต่อาจารย์และบุคลากรก็ควรต้องทำเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาของเราด้วยนะครับ