นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มาวัดระดับความสามารถทางสติปัญญา IQ ของตัวเองกันเถอะ

Ico48
เอ้ [IP: 124.121.165.170]
19 มีนาคม 2551 10:37
#25068

ลองทำดูแล้ว ครับ ได้ 131

แต่เป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่แล้วอ่า..อิอิ