นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ในวันที่สุดแสนอารมณ์ดี และโลกนี้ กล้มกลม

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
18 March 2008 16:22
#25003

ปลาทูนึ่ง พึงนึ่งปลา ผาเหยียบเมฆ
ม้าโยกเยก โยกเยกท้า ผาเหยีบเมฆ
โลกนี้กว้าง เดินทางมา ผาเหยียบเมฆ
เดินกระเผลก โขลกเขลกมา ผาเหยียบเมฆ

วันที่แสน อารมณ์ดี โลกนี้กว้าง
เร่งเดินทาง กลางม่านหมอก มวลดอกไม้
ยิ้มภาพถ่าย ที่ชายผา คราเย็นใจ
โลกสอนให้ เราร้องเพลง บรรเลงธรรม

คิก คิก คิก
เฒ่าทารก โบกมือลา  ปลาทูนึ่ง
ห้อตะบึง หลบหลีกลี้ หนีซ่อนกาย
ใน บัดดล

คิก คิก คิก
เราเอง 8-)