นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ในวันที่สุดแสนอารมณ์ดี และโลกนี้ กล้มกลม

Ico48

วันนี้โลกอาจจะแคบลง..

แต่ฟ้าก้อยังไม่กว้างพอ..(นะ)

 

 

ปล.อยากระบายความรู้สึกดีดีให้เต็มท้องฟ้า..แต่ทว่าฟ้าก้อยังไม่กว้างพอ..เพราะความรู้สึกที่มีมันมากม้ายมากมาย..อิอิ..^^++