นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แนะนำบันทึก "คุณแมงปอ"

Ico48
ขอแสดงความดีใจกับ คุณแมงปอ  ด้วยครับ ได้ยินน้ำเสียงหวานๆ จนคุ้นหู ผ่านเครื่องเสียงในการแนะนำให้ความรู้แก่ผู้ที่เดินชมเลือกสินค้ามีประโยชน์มาก ยังได้สินค้าที่มีคุณภาพราคาไม่แพงครับ