นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ภาษาอังกฤษกับบัณฑิต ม.อ.

Ico48
เห็นปัญหานี้และมีประสบการณ์ตรงที่อยากเอามา share ค่ะ มีขุมทรัพย์จากแพลนเน็ตที่รวบรวมไว้มาฝากที่นี่ด้วยค่ะ