นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ตัวเลขสำหรับ SAR ปีการศึกษา 2550

Ico48

รองวิจัยฯ ให้เพิ่มตัวเลขของค่าธรรมเนียมส่วนต่างที่สนับสนุนโครงการ Perch และ คปก ของปีการศึกษา 2550 ด้วย ฉะนั้นจึงขอให้ภาควิชาเคมี และ จีโนม นำตัวเลขนี้ไปตรวจสอบด้วยค่ะ