นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ตัวเลขสำหรับ SAR ปีการศึกษา 2550

Ico48

ลืมไปเรื่องหนึ่งค่ะ  เพื่อนๆ ที่เปิดเข้าไปดูฐานข้อมูลแล้ว อาจจะมีข้อสงสัยในบางโครงการ ที่อาจารย์ในภาควิชาฯ มีสัดส่วนเป็น 0% ขออธิบายว่า โครงการนั้นๆ เป็นโครงการย่อย ในโครงการชุดที่มีอาจารย์ของคณะฯ เป็นหัวหน้าชุด และโครงการย่อยมีหัวหน้าโครงการเป็นอาจารย์หน่วยงานนอกคณะฯ

ฉะนั้นเพื่อไม่ให้ข้อมูลหลุดไป ว่าเป็นโครงการย่อยของชุดโครงการ จึงต้องใส่ชื่ออาจารย์ที่เป็นหัวหน้าโครงการ และให้สัดส่วนเป็น 0% เรื่องจะได้ไปปรากฏอยู่ในภาควิชาที่หัวหน้าชุดสังกัด ... งง ไหมค่ะ

แต่ถ้าหากภาควิชาฯ ใดพบว่า โครงการนั้นๆ เป็นนักวิจัยของคณะฯ ทั้งหมด ซึ่งเป็นหัวหน้าหรือผู้ร่วมวิจัย และมีสัดส่วนเป็น 0%  ละก็ แสดงว่า ดิฉัน ป้อนข้อมูลผิดพลาดแล้วค่ะ ...ต้องช่วยส่งข่าวด้วยนะค่ะ