นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ตัวเลขสำหรับ SAR ปีการศึกษา 2550

Ico48

คุณมยุรี  และเพื่อน ๆ

ข้อ 1 และข้อ 2 ลงในฐานข้อมูลด้วยค่ะ ไม่ว่าอาจารย์จะไปร่วมทำวิจัยกับใคร (นักศึกษาบํณฑิตศึกษา บุคลากรสังกัดหน่วยงานอื่น) ถ้าแน่ใจว่าเรื่องไม่ผ่านคณะฯ ก็ขอให้สำเนาให้ด้วย สำหรับทุนวิทยานิพนธ์ กำลังพิจารณาอยู่ค่ะว่า จะเอาเข้าด้วยหรือไม่

อ้อ อีกเรื่อง วิจัยที่ได้รับทุนจากกองทุนภาควิชา (วันที่ประชุมกับสำนักประกันคุณภาพ ตกลงกันว่าให้นับด้วย เฉพาะที่ให้ทุนกับโครงการวิจัยเท่านั้น ถ้าให้เป็นวัสดุอุปกรณ์ จะไม่นับ)

หากมีอะไรเพิ่มเติม ขอให้เพื่อน ๆ ช่วยร่วมให้ข้อคิดเห็นด้วยนะค่ะ