นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ผลจากการทำงานที่พากเพียร สู่การเกษียณอย่างภาคภูมิ

Ico48
นวลจิรา ภัทรรังรอง [IP: 192.168.66.183]
17 ตุลาคม 2550 16:57
#245
ขอบคุณค่ะคุณเนาวรัตน์ที่ไม่เชื่อว่าทำงานมามากกว่า๓๐ปี