นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ตัวเลขสำหรับ SAR ปีการศึกษา 2550

Ico48

1. เงินวิจัยจากกองทุนวิจัย (เงินรายได้คณะฯ)  และทุน คปก. ให้นับรวมด้วยใช่ไม๊ค่ะ  และจะลงข้อมูลในฐานวิจัยหรือไม่

2.ทุน คปก.ที่อาจารย์ในภาควิชาเป็นผู้ขอุทุนให้กับ นศ.ป.เอกในหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์  จะนำมานับรวมได้ไม๊

3. ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ น่าจะลงข้อมูลในฐานวิจัยด้วย

มีความเห็นว่าทุนวิจัยทุกอย่างที่นับรวมได้ น่าจะลงข้อมูลในฐานวิจัยทั้งหมด จะได้อยู่ในที่เดียวกัน ภาควิชาจะได้ไม่ต้องเก็บสะเปะสะปะเหมือนที่ผ่านมาอีก