นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประสบการณ์หน้างาน

Ico48
  • ให้แง่คิดดีค่ะ
  • ชอบประโยค "อย่าลืมน่ะคะ ขอให้รักในสิ่งที่ทำ มิใช่เลือกทำเฉพาะ...สิ่งที่ตนเองรัก" จัง
เนื้อหาเต็ม: ประสบการณ์หน้างาน