นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ผลจากการทำงานที่พากเพียร สู่การเกษียณอย่างภาคภูมิ

Ico48
"ผลจากการทำงานที่พากเพียร สู่การเกษียณอย่างภาคภูมิ" ...ประโยคนี้คุ้มค่ากับความเหน็ดเหนื่อยจริง ๆ ค่ะ