นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 “ให้ความรัก ก่อนให้ความรู้” - ครูสมพรคนสอนลิง

Ico48
  • นั่นแน่........
  • ก่อนสอนต้องมอบความรักให้ก่อนซิ
  • ได้ทั้งความรัก....ความรู้ค่ะ
  • เคยแย่ลูกชายว่าหากดื้อจะพาไปอยู่โรงเรียนประจำ "วิทยาลัยสอนลิง"