นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เอ็นเนียแกรม....(ตอน 4)

Ico48
ฟังดูกิจกรรมน่าสนุกดีค่ะ..
เนื้อหาเต็ม: เอ็นเนียแกรม....(ตอน 4)