นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นิทานเด็ก "มหัศจรรย์ยามราตรี" #7

Ico48

อ้า....มันเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ป่าถูกทำลาย....แลป่าแสนสุขก็ลดความสวยงามลง...มนุษย์ควรตื่นตัวช่วยกันดูแล.......และมีน้ำใจกันให้มากขึ้น....ตอนนี้ก็เริ่มตื่นตัวกันมากขึ้นเนื่องจากประสบปัญหาเข้ากับตัวจากภาวะโลกร้อน............ตื่นเถอะมนุษย์....น้ำใจ....แลรักษ์โลก

ปล.ภาพสื่อสารได้ชัดเจนคร้าบบบบบ...ชื่นชม