นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แนะนำกันก่อน

Ico48

ตามมาอ่าน  เห็นพัฒนาการของความเป็นสงขลานครินทร์ค่ะ   รออ่านตอนต่อๆไป

      สมัครเป็นแฟนพันธ์แท้

เนื้อหาเต็ม: แนะนำกันก่อน