นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ตอนที่ 3 ย่างก้าวสู่ภายนอก

Ico48
ยาดม [IP: 192.168.100.112]
07 มีนาคม 2551 10:12
#23750

กำลังตามหากรากเหง้าของความเป็นสงขลานครินทร์ค่ะ   คิดว่าพบแล้วนะ