นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เริ่มต้นการจัดการเวลาให้มีค่าด้วยการทำบัญชีการใช้เวลา

Ico48

จากไดอารี่เก่าค่ะ  และต้องขออภัยด้วยค่ะ ไม่ทราบว่าจดมาจากที่ไหน

" ยังมีชีวิตอยู่ ก็ต้องอยู่อย่างมีค่า ผู้คนระลึกหา เพราะศรัทธาที่เราทำ "