นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ไม่มีอะไรยาก...อย่ากลัว

Ico48
คุณนัน คะ....ขอบคุณค่ะ...มีอีกเรื่องจะเล่าตามมาคือ...เรื่องของความอยากรู้...ซื้อตั๋วน้อยกว่าราคา...ผลเป็นไง....อย่างน้อยก็ได้รู้...อิ...อิ..