นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ไม่มีอะไรยาก...อย่ากลัว

Ico48

ดีนะเป็นรถไฟฟ้า BTS ใช่ไหมคะ ได้ตั๋วมา ถ้าเป็นรถไฟฟ้าใต้ดิน เค๊าจะให้ชิบมาคะ แล้วเก็บให้ดีอย่าให้หาย เพราะถ้า(ชิบ)หาย จะออกไม่ได้ต้องซื้อตั๋วใหม่คะ