นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มาขายความคิดให้กับตัวเอง 5:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด > ทางเลือกที่สามทำงานให้เป็นศักดิ์เป็นศรีและสมกับหน้าที่

Ico48

ถ้ารู้หน้าที่และปฏิบัติงานให้สมศักดิ์ศรีของตำแหน่งองค์กรคงพัฒนาได้เร็วค่ะ แต่ในองค์กรคงจะสมบูรณ์แบบทั้งองค์กรไม่ได้  คงจะต้องอยู่ที่ฝีมือการบริหารงานบุคคล ที่จะต้อง เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ตามพระราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว