นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จิตสำนึกการบริการ service mind

Ico48
วันก่อนเคยไปใช้บริการทำบัตรประชาชนใหม่ที่เทศบาลสงขลา ประทับใจเหมือนกันค่ะ บริการดี สะดวก รวดเร็วมาก สถานที่เค้าก็ปรับปรุง สบายขึ้นเยอะ แบบเข้าไปแล้วไม่รู้สึกเลยว่ากำลังอยู่ในสถานที่ราชการ ทุกอย่างประทับใจค่ะ ยกเว้นรูปบนบัตร ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ อิอิ