นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แม่กูสอน... ดีมากๆๆ‏

Ico48

     ก็จริงอย่างที่ น้องนู๋ข้าพเจ้าอยากหาเรื่อง บอก ที่ว่า "แม่สอน แต่เราไม่ยักจะทำ"

     @^_^@  ขอให้โลกสงบสุข

เนื้อหาเต็ม: แม่กูสอน... ดีมากๆๆ‏