นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ชาว มอ. ได้รับเลือกเป็นว่าที่ สว. สองท่าน

Ico48

ขอแสดงความยินดีด้วย ทั้ง 2 ท่านค่ะ  
สำหรับเราชาวทรัพย์จะนำไปจัดทำเป็นข้อมูล
หอประวัติศาสตร์ของคณะทรัพย์ฯ ด้วยนะค่ะ
ในฐานะที่ท่านเคยเป็นอดีตคณบดีของ
คณะทรัพย์ฯ (รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์)